Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

113

Begjærlighed, hvorfor denne brød ind i hans Sove-

koramer og dræbte ham (651).

Medens Arabernes Landomraade nu strakte sig

til den kinesiske Mur og selv Kineserne havde maattet

prøve Styrke med dem, der for ti Aar siden havde

forladt deres ukj endte Ørk ,

havde Amru gjort et

lignende Sejrstog mod Vest. Det var ikke uden

Betænkelighed, at Omar havde ladet ham fare. Hans

Mistanke blev senere bestyrket, hvorfor han sendte

et Bud med Brev efter ham. Amru havde en Anelse

om, hvad det indeholdt, hvorfor han lagde det til

Side, til han var gaaet over Ægyptens Grænse, da

aabnede han det og læste: «Hvis dette Brev træffer

dig, medens du endnu er i Syrien, saa vend hurtig

tilbage; men er du naaet ind i Ægypten, saa gaa

fremad, stolende paa Gruds og dine Brødres Hjælp.

Amru meddelte Feltherrerne Brevets Indhold og drog

mod Pelusium, «Ægyptens Nøgle », hvilken han tog, og

trængte derfra videre ind i Nildalen. Kopterne modtoge

ham med aabne Arme som Befrier; Heraklius havde

handlet ilde mod dem, da han havde forbudt dem at

bruge deres eget Modersmaal og paatvunget dem græsk

i Stedet for, tilmed havde han ogsaa forfulgt dem

for deres afvigende religiøse Meninger. Med al Race-

hadets Voldsomhed hjalp de nu Araberne med overalt

at drive Grækerne ud, og Amrus Hær voxede Dag for

Dag. Han drog mod Alexandria, denne herlige By,

der havde været Verdens Dronning i literær Hen-

seende som Bom i politisk. Byen var stærkt befæstet

saa vel mod Land- som Søsiden, og dens Indbyggere

glødede af Uvilje mod de fremmede Barbarer. Amru

»

More magazines by this user
Similar magazines