Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

Det er i Kystlandene Jemen og Hedschas, man

nærmest maa søge A^idnesbyrd om Arabiens Kultur og

Historie i Oldtiden. Uafhængig af den bibelske Beret-

ning gaar den nyere Tids Forskning ud paa at vise,

at de semitiske og kamitiske Folkestammer oprindelig

have haft Bopæle i Nærheden af Aralsøen, samt at

de før have været meget mere lige i Sprog og Sæder,

end nu er Tilfældet. Kamiterne vandrede først ud

og toge Ophold i det frugtbare Land mellem Evfrat

og Tigris, herfra bleve de fordrevne af efterfølgende

Semiter, hvorfor de vandrede videre mod sydvest, befol-

kede store Dele af Afrika og grundede i Nildalen det

store Kulturland Ægypten, hvilket dog ikke blev deres

udelte Eje, idet Semiterne efter mange blodige Kampe,

hvorom særlig Osirismythen er et Vidnesbyrd, satte

sig fast i den nedre Del.

En lignende Folkevandring af Kamiter fandt Sted

til Arabien, hvor de udbredte sig over hele Landet.

De vare i Besiddelse af en forholdsvis høj Kultur,

byggede store Byer, kjendte Skrifttegn og vare inde

i flere Videnskaber, særlig Astronomi ; men

de fik ikke

Lov til at bo i Fred, idet semitiske Stammer trængte

ind og dels fordreve, dels blandede sig med dem ;

herved

fandt den Mærkelighed Sted, at Kamiterne antoge deres

Overvinderes Sprog, medens disse til Gjengjæld antoge

de forhaandenværende Sæder og Skikke. I de gamle

sydarabiske Sagn saa vel som i de fundne Indskrifter paa

B3^gninger og Mindesmærker har man laaet Beviser

herfor. Der fortælles saaledes, at i den Del af Arabien,

hvor nu den store Sandørk el Ahkaf udbreder sig,

boede i gamle Dage det mægtige Ad folk. Dets

More magazines by this user
Similar magazines