Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

130

kommenhed tilegnet sig, saa det var ikke vanskeligt

at se, at deres Fald var nær. I Aaret 750 vendte

med Abul Abbas, Stifteren af det abbassidiske

Dynasti, Herredømmet tilbage til den Slægt, hvorfra

Religionsstiftei'en var udgaaet, og som det saa ofte

gaar i saadanne Tilfælde, kom med Dynastiets Vexlen

det hidtil undertrykte Parti til Roret. Det var sær-

lig ved Hjælp af persiske Tropper, at det var lykkedes

Abul Abbas at styrte Ommajaderne, og nu udvikler

der sig mellem Persere og Arabere en sand Kappestrid

saa vel i videnskabelig som social Henseende, hvori

dog de sidste stadig maatte lære cg kun naaede

den i Samtiden enestaaende Dannelse ved at gaa i

Skole hos Perserne lige som ogsaa hos Nestorianerne og

Jøderne.

For at Videnskaben skal kunne blomstre, er en

vis Grad af Velstand nødvendig. Denne frembragtes

her ved den stadig voxende Handel og steg snart i

Rigets Storstæder til en forbavsende Højde. Fra

Persien bragtes kostbare Tæpper og Møbelstoffer, i

Sydarabien forfærdigedes navnlig fine Klæder, Bagdad

blev berømt ved sine Kaaber, Persien ved Hovedslør

og Turbaner, Ægypten frembragte herlige Varer i

Gase, Guldbrokade og Silke, Armenien bragte Atlask,

i Irak fremblomstrede en omfattende Bomuldsindustri.

Det var Skik at erstatte de svære Tæpper med Siv-

maatter, men disse bleve gjennemvævede med Guld-

og Sølvtraade og kostede uhyre Summer. Glasfabrika-

tionen svang sig ligeledes hurtig i Vejret. Af Perserne-

lærte Araberne at fremstille Staal, Navnet Damascener-

klinger er jo bekjendt. Nødvendigheden af at eje en

More magazines by this user
Similar magazines