Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

132

Det er omtalt, hvorledes de sidste Sassanider med

Iver kastede sig over græsk Literatur og Videnskabe-

lighed. Under Muhammed opblomstrede den første

lærde Skole i Bassora, hvor Studierne ikke indskrænke-

des til Koran og Tradition, men hvor der ogsaa dreves

grammatikalske og filologiske Studier. Mærkelig nok

er den arabiske Grammatik skabt af fremmede. Ind-

virkningen af de mange forskjellige Folkeslag, med

hvilke Araberne havde traadt i Berøring, havde haft

en fordærvelig Indflj^delse paa det arabiske Sprog,

saa det blev nødvendigt at opstille faste grammati-

kalske Regler for at beskytte det mod videre Ud-

artning; men dette Arbejde foretoges af Aramæerne

og Perserne.

Nestorianerne, der forfulgtes af Kirken som Kjæt-

tere, havde med Iver lagt sig efter den gamle klassiske

Dannelse. De grundede en Højskole i Edessa, der

fik Aflæggere rundt omkring. Disse Skoler havde et

højt Værd i videnskabelig Henseende; medens de kristne

andensteds nødtes til at brænde de hedenske Vis-

mænds Skrifter for at undgaa Døden, anvendtes her

stor Flid paa at oversætte dem paa Syrisk, særlig

Aristoteles og Plinius. Kaliferne viste Nestorianerne

stor Velvilje, tilstode dem fri Religionsøvelse og betroede

dem betydelige Poster; saaledes havde under Harun

al Raschid Nestorianeren Masueh Tilsynet med hele

Skolevæsenet, og mange rige Muhammedanere sendte

dem endog deres Børn til Opdragelse, og paa lignende

Maade tilstodes Jøderne Friheder. De Videnskaber,

de særlig dyrkede, vare, foruden Studier af den gamle

Literatur, Mathematik, Astronomi og Medicin. Paa

More magazines by this user
Similar magazines