Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

133

de to sidste Omraader havde der uddannet sig højst

ejendommelige Meninger blandt de kristne, særlig med

Hensyn til Medicinen var Grækernes rationelle Frem-

gangsmaade erstattet med Underkure og Berørelse med

Relikvier; paa de nestorianske som ogsaa paa de

muhammedanske Skoler studerede man igjen Grækerne

og gjorde snart lige saa hurtige Fremskridt paa dette

Omraade som paa det verdslige. Langs med Lande-

vejene anlagdes Hospitaler i Mængde. Videnskabsmænd

gjennemrejste paa Statens Bekostning hele Landet

og fandt flere Lægedomsplanter ; de lærte Destillation

og indførte Brugen af Recepter, ligesom det ogsaa

er dem, der først anlagde Apotheker ; disse stode under

en meget skarp Kontrol fra Regeringen. En Mængde

Lægemidler, man ikke før havde anvendt, kom i Brug,

som Rabarber, Manna, Sennesblade, Kamfer, Moskus,

Sirup o. s. V. Desuagtet vandt de først senere fuld

Klarhed over denne Videnskab, da de mod Koranens

Bud lagde sig efter Anatomien. Denne var dem paa

dette Tidspunkt en Afsky; en Araber blev uren ved

at skære i et Lig, og desuden straffedes den haardt,

der forstyrrede den dødes Legeme inden Dommedag;

ligeledes var det forbudt at foretage Operationer paa

Kvinder. Dog er deres Lægekunst stærkt blandet

med overtroiske Forestillinger ; man

tog Astrologien

og Amuletter til Hjælp. Undertiden foretoge de højst

ejendommelige Kure. Da Kalifen Vatik Billah var

bleven syg, lovede Lægerne ham at forlænge hans

Liv med 50 Aar, i hvilken Anledning de gjentagne

Gange puttede ham ind i en ophedet Bagerovn; selv-

følgelig døde han under Kuren.

More magazines by this user
Similar magazines