Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

137

broderet Pung. Derpaa viste sig 4000 Gildinger, de

halve livide, de halve sorte, tillige med 300 Lakejer;

paa Tigris gyngede 400 malede og forgyldte Baade

med Sluproere i ganske nye Klæder, 38,000 Stykker

Silkefløjl vare ophængte i Paladset, og deraf vare de

5000 med Guldbrokade. Der var 12,500 Tæpper,

det ene skjønnere end det andet. Foran Tronen stod

endelig et Træ af massivt Guld med 18 store Grene

og 600 Kviste, hvorpaa der gyngede en Mængde

kunstige Fugle af Guld og Sølv, som sang af fuld

Hals.

Til denne Pragt, der omgav Kaliferne, svarede en

lignende i den højere Del af Befolkningen. Bagdad

havde paa Harun al Raschids Tid 70,000 Moskeer

og et lignende Antal Bade, senere fik hver af Byens

24,000 Afdelinger sin Moske og sit Badehus. Byen

gjennemskares af 600 Kanaler, og 105 Broer for-

bandt de forskjellige Kvarterer; 400 Vandmøller og

4000 kunstige Brønde forsynede Byen med Brød og

Vand; fra 10,000 Haver forsynedes den med Frugter

og Grønt ; senere anlagdes 9 Forstæder med en Mængde

Paladser. Kalifens Palads laa i Byens Midte. Rege-

ringspaladset var forsynet med en Kuppel, der va,r 80

Alen høj; Metalportene dertil ansaas for at være et

Værk af Djævle, 10,000 Mamelukker og 700 Gil-

dinger forrettede Tjeneste deri, alle i guldvirkede

Klæder. Det er umuligt at beskrive den Luxus, der

udfoldedes med Tæpper, Ædelstene, Skibe, Heste og

vilde Dyr. En Gesandt skriver desangaaende : «I

den første Gaard, vi gik igjennem, brølede 100 Løver,

i den anden var der 100 Giraffer, i den tredje 100

More magazines by this user
Similar magazines