Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

Konge S ed ad havde bygg-et sig et Slot, der i alle

Henseender lignede et Paradis ;

her

levede han hver

Dag i Herlighed og Glæde, men glemte Gud og lod

Ugudeligheden raade. Da sendte Gud Profeten Hud

til ham og hans Polk med Bud om, at hvis de ikke

omvendte sig, vilde Straffen ikke udeblive. Kun nogle

faa agtede hans Formaninger, de øvrige spottede; da

kom der en frygtelig Storm, der ødelagde alt levende

med Undtagelse af dem, der vendte sig fra Afguderne^.

I de sydarabiske Sagn nævnes som den første

Konge ogsaa Hud, og der fortælles, at det var hans Søn,

der ødelagde Adfolket. Men alle Personerne i disse

Kongerækker ere ikke andet end Stammenavne; man

træffer Saba, som en Personifikation af Sabæerne,

Himjar for Himjariterne, Kehlan for Kehlaniterne

osv., og alle disse Navne ere igjen kun Betegnelser

for det samme Folk, som saa vel Biblen som arabiske

Lærde kalde Joktanider efter Kahtan eller Joktan,

der nedstammede fra S em. Disse Folk ere i Hen-

seende til Sprog, Eeligion og Sæder meget forskjellige

fra de senere indvandrede Isma eliter. De vare Arv-

tagere af den kamitiske Kultur og fortsatte Udviklin-

gen i det givne Spor, særlig syntes de i Eetning af

store Byggeforetagender at ville kappes med deres

Naboer paa den anden Side af det røde Hav.

I Nærheden af den gamle berømte Hovedstad

Sana findes storartede Ruiner af Kongeborge og kun-

^ Muhammed bruger ofte denne Begivenhed for at vise,

hvorledes Herren kommer hastig over de ugudelige. Smig.

Koranen, Sure 46.

More magazines by this user
Similar magazines