Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

138

Elefanter, i den fjerde 100 arabiske Heste, i den

femte 100 Falke og: andre sjældne Fugle. Endelig

fandtes i den indre Gaard de fornemste Hof- og Stats-

tjenere i de rigeste Dragter og til sidst allerinderst

Kalifens Trone. » Men al denne Glans og Pragt var

dog kun en glimrende Skal om en ormstukken Kjærne;

i hele Udviklingen laa Spiren til Undergangen.

1 hver en Skabning, Jordens Skjod ernærer,

er der et Dodninguhr, der stadig banker,

i Spiren ligger det, at den fortærer

sig selv og avler morke tunge Tanker.

Og Sindet bygger sig sin egen Bolig,

et Hjem af Muld, som det kun eftertragter;

da virke de, usynligen, men trolig,

de ubønhørlige, de høje Magter.

Med den uhyre Rigdom og Luxus, de fattige,

raa Beduiner lærte at kjende paa persisk Grund, for-

bandt sig snart et lige saa udsvævende Liv som Ro-

mernes paa Kejsertiden. Fra Hoffet i Konstanti-

nopel lærte de den afskylige Skik at holde Evnuker

for den indre Tjeneste i Kalifpaladset, særlig til

Haremet. Sang, Musik, Dans af skjønne Kvinder,

Yindrikken og Fylderi i stor Maalestok var nu al-

mindelig i Kalifens Palads. Herved er dog at mærke,

at det gjærne vare Persere, der forte an og vandt

Sejren over deres Fjender ved at lære dem alle et

forfinet og overkultiveret Livs Daarligheder, hvilket

endogsaa gik til den Yderlighed, at Oldtidens skrække-

ligste Last Drengekj ærlighed var meget almindelig.

Samtidig hermed uddøde naturligvis det religiøse Liv;

man spottede med alt fuldkomment ustraffet, kun blev

More magazines by this user
Similar magazines