Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

Femte Kapitel.

Islam i Spanien.

Det ligger nær af Spaniens naturlige forhold

og Beliggenhed at drage den Slutning, at fremmede

Folk ville betænke sig paa at angribe det; det har

paa tre Sider Havet, paa den fjerde Pyrenæerne og

er i sit Indre opfyldt af mange vilde Bjærgegne. Og

dog har intet Land i Evropa lidt mere ved fremmedes

Indfald. I den graa Oldtid forsøgte Fønicierne at

sætte sig fast der og udnytte Landets Kigdomme, senere

grundede Grækerne talrige Kolonier paa Kysten, der-

efter oversvømmedes det af Karthagere og ftomere, og

efter heftige Kampe lykkedes det de sidste at ud-

slette Folkets nationale Præg og romanisere det saa

grundigt, at det i Sprog og Kultur var sin Modstander

fuldkomment jævnbyrdigt. Da det romerske Rige gik

til Grunde, blev ogsaa Spanien hjemsøgt af Folkevan-

dringens Horder. Vandalerne dannede selvstændige

Riger; da de droge til Afrika, kom Sveverne efter,

og disse maatte atter vige for Vestgotherne, der indtoge

det meste af Spanien og en Del af Frankrig. Da de

More magazines by this user
Similar magazines