Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

146

sin Hest ud under Udraabet: « Muhammeds Gud,

hvis jeg ikke blev standset af disse Bølger, vilde jeg

bære dit Navn til Verdens Ende!» Han blev senere

dræbt af nogle oprørske Berbere. Hans Eftermand

Abd-el-Malek erobrede Karthago, og Grækerne saa

fra deres Skibe i Havnen en ny Opførelse af Tragedien

fra Romernes Dage, idet Byen blev afbrændt. Efter

at Grækerne vare gjorte uskadelige, vendtes Vaabnene

mod de oprørske Maurere og Berbere, der under deres

Dronning Kahira forsøgte at gjøre de fremmede Op-

holdet utaaleligt. Hun var Profetinde og opflammede

sine Krigeres Begejstring ved glødende Taler, saa det

Ij^kkedes dem at trænge Araberne tilbage til Ægypten.

Derpaa sammenkaldte Kahira alle Stammehøvdinger

og sagde til dem: «1 se, at det fornemmelig er

vore Stæder, der friste Araberne ved deres Sølv og

Guld; men hvad bryde vi os om den Slags Skatte,

da vi godt kunne nøjes med, hvad Jorden frembringer;

lader os derfor ødelægge disse Stæder, der friste

Fjenden, og berøve ham ethvert Paaskud i » De gik

ind herpaa og forvandlede i forbavsende kort Tid hele

Landet fra Tanger til Tripolis til en Ørken; men

uheldigvis fangede Araberne Profetinden og dræbte

hende, og dermed var Modstandskraften brudt.

Kriger ; han

Musa, den følgende Statholder, var baade Præst og

gjorde Berberne indlysende, at de vare

af arabisk Blod, omvendte dem til Islam og søgte

ved Giftermaal at smelte dem sammen med Araberne.

Han havde allerede kastet lystne Øjne over Gibraltar-

sti-ædet, da han fik det ovenfor nævnte Bud fra Biskop

Oppa og Grev Julian; men i en saadan vigtig Sag

More magazines by this user
Similar magazines