Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

stige Vandledninger, hvorved Vandet dreves op til

Bjærgenes Toppe. Et af Slottene, der kaldes Dron-

ning Bilkis' Palads, har Form som en Elipse og er

300 Skridt i Omfang ;

hele Ydermuren er som over-

saaet med sabæiske Indskrifter, og af den Slags Ruiner

findes der i tusindvis. Det er ejendommeligt, at disse

Slotte altid ere byggede paa de højeste Bjærgtoppe.

En Trappegang i Zigzag fører derop, den nederste

Etage er indhugget i Klippen. De gamle Forfattere,

saa vel arabiske som fremmede, skildre i høje Toner

disse Slottes Pragt og Herlighed. Søjlerne vare enten

af massivt Sølv eller forgyldte. Døre og Lofter vare

prydede med kostbare Stene og Væggene med Elfen-

ben, Sølv, Gruld eller prægtige Tapeter.

Der er desuden Bester af kunstige Dæmninger,

brolagte Veje, af Kongeborge og Kunstværker, altsam-

men Vidnesbyrd om en tidlig Kulturblomstring; 120

Aar f. Kr. kalder en Forfatter Sabæerne Arabiens

største og lykkeligste Folk. Deres Land er et Eldo-

rado, der frembringer alle Fornødenheder. Der er

Rigdom paa Hjorder, duftende Urter, Balsam og

Kassia, helt ned til Stranden ; i Landets Indre ere

store Skove. Der er Myrrha, Røgelse og Kryderier,

Palmer, Rør og de skjønneste Mennesker, der ernære

sig som dygtige Skippere, tapre Krigere, praktiske

Agerbrugere og Handelsmænd, der udsende Kolonister.

« Intet Folk», siger han, «er rigere end Sabæerne,

de have alt, hvad Evropa og Asien længes efter at

besidde, de berige Ptolemæerne og Syrerne med Guld,

forsyne Fønicierne med kostbare Varer og hundrede

andre Ting. De anvende store Summer paa sirlige

More magazines by this user
Similar magazines