Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

149

sætte paa den begyndte Bane. Tarik havde vel i Lom-

men Musas Ordre om at vende tilbage ; men

han indsaa

snart, at der paa denne Skueplads vilde være betydelig

mere at udrette. Da hans Sejr over Spanierne blev

bekjendt, strømmede der Folk til ham fra alle Kanter,

særlig en Mængde Berbere og Arabere fra Afrika, der

lyavde Mod paa Bytte, og misfornøjede fra alle Landets

Dele. Levningerne af den gothiske Hær havde indesluttet

sig i Ecija, men Tarik rykkede imod den og tvang

dem til Overgivelse, hvorefter han marcherede mod Ho-

vedstaden. Frygtelige Fortællinger om hans Baahed og

Grusomhed gik foran ham, han lod saaledes i nogle

Fangers Nærværelse, hvilke han senere gav Lejlighed

til at flygte, en Del faldne Spanieres Lig koge.

Bygtet om, at Muselmændene aade deres Fjender,

udbredtes og gjorde Folket aldeles fortvivlet.

Flere Byer, deriblandt Granada, toges med Storm.

Cordova var bestemt paa at holde sig til det yderste;

men en Hyrde viste Araberne et Sted, hvorfra man

let kunde komme ind i Byen fra Flodsiden. En

mørk Nat svømmede 1000 Ryttere, hver med en In-

fanterist bag paa Hesten, hen til det betegnede Sted

og trængte ind i Staden. Den gothiske Befalings-

mand kastede sig med 400 Mand ind i en Kirke og

holdt sig der i tre Maaneder, da blev Kirken stukket

i Brand, og de indebrændte alle. I alle Byer ydede

Jøderne deres Stammefrænder væsentlige Tjenester,

særlig i Toledo. Da Tarik nærmede sig denne By,

toge de rige og mægtige Tilflugt til Bjærgene, medens

de fattige saa Bedningsmænd i de kommende, hvorfor

Byen uden synderlig Modstand faldt i deres Hænder.

More magazines by this user
Similar magazines