Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

150

Tarik drog* som en Fyrste ind i Kongeborgen og tog

de 25 Guldkroner, som efter Tallet paa de vestgothiske

"Konger opbevaredes der. Vitizas Børn erholdt glim-

rende Belønning, fordi de havde forraadt deres Fædre-

land :

de

tik Krongodserne, 3000 i Tallet, og desuden

blev Biskop Oppa Befalingsmand i Toledo.

Musa havde imidlertid ikke Lyst til at lade

Tarik være ene om Æren og Fordelen, derfor drog

han med 18,000 Arabere bag efter og indtog en

Mængde Byer, da «den Almægtige havde besluttet at

overgive de ugudelige i vore Hænder, » som de arabiske

Historikere skrive. Naar en By var indtaget, stilledes

den under Tilsyn af Jøder. Araberne trængte frem

gjennem hele Landet, gik over Pyrenæerne og stand-

sede først ved Rhonefloden. Det var Musas Mening

først at standse i Konstantinopel; han vilde, som han

selv sagde, lade Evropas Folk og Paven i Rom vide,

at der kun er én Gud, Frankere, Germaner og

Italienere skulde vandre ind under Halvmaanen. Det

saa mørkt nok ud i Evropa paa den Tid, og det

er ikke let at vide, hvorvidt han kunde have naaet

i Udførelsen af sine dristige Planer, men saa opstod

der Strid mellem ham og Tarik, hvilken førte til, at

han lod denne piske og kaste i Fængsel. Tarik havde

imidlertid Venner ved Hoffet, der vidste at tale hans

Sag for Kalifen. Resultatet heraf var, at Musa

kaldtes til Syrien for at rense sig for adskillige gra-

verende Beskyldninger. Han adlød ikke, hvorfor

KaUfen sendte en af sine betroede Mænd, der havde

Dristighed nok til at lade ham fængsle, just som han

holdt foran Fronten af hele sin Hær. Musa lønnedes

More magazines by this user
Similar magazines