Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

151

ilde for de Tjenester, han havde vist Kalifatet; først

sad han i lang Tid i Fængsel, derefter blev han

pisket og dømt til at betale 200,000 Guldstykker

samt miste alle sine Værdigheder. Han blev fattig

og foragtet og maatte til sidst som gammel Mand gaa

omkring og tigge sit Brød.

Efter Musas Fald sendte den nye Statholder i

Afrika Ambisa til Spanien. Han vandt Befolkningen

ved, til Trods for at Landet var blevet skyldsat paa

sædvanlig arabisk Maade, at nøjes med en forholdsvis

lille Skat, fem pCt. af dens Ejendom, der frivillig

gik over til Islam, og ti pCt. af dem, der ble ve

tvungne dertil. Han optog Musas Plan om at bane

Vej for Islam tværs gjennem Evropa, hvorfor han plyn-

drede Frankrig lige til Rhonefloden ; men

her mødte han

kraftig Modstand af Karl Martel, saa det ikke lykkedes

ham at faa fast Fod i Landet. Hans Efterfølger

Abderrahman havde derimod større Held med sig.

flan haabede at kunne drage Fordel af en Strid, der

var opstaaet mellem Karl Martel og Eudes, Hertug

i Aquitanien, hvorfor han med en stor Hær gik over

Pyrenæerne for, som han sagde, at finde et fast og

sikkert Punkt i Frankrig, hvorfra han bestandig kunde

angribe Evropa vest fra, medens hans Landsmænd ved

at angribe og indtage Konstantinopel skulde falde ind

fra Øst. Dette blev et sandt Plyndringstog. Eudes

mødte ham vel ved Garonnefloden, men han led et

fuldstændigt Nederlag; hans Hær opreves, og han

maatte selv flygte til sin gamle Fjende Karl Martel.

Dette styrkede Abderrahmans Mod. Han drog videre

og samlede et umaadeligt Bytte ved at plyndre Kirker

More magazines by this user
Similar magazines