Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

155

mende Jubel; en anselig Skare flokkedes om ham, og

i Spidsen for denne sejrede han saa vel over de kristne

Fjender mod Nord som over Arabernes oprørske Skarer

og endelig over en stor Hær, som Kalifen sendte

mod ham under Anførsel af Almanzor. Sidstnævnte

faldt, og Abderrahman lod hans Hoved afhugge og

sende til Kalifen, der ved Synet deraf blev saa for-

færdet, at han udbrød: «Gud være lovet, at Havet

nu er mellem mig og denne Djævel I

Der er en mærkelig Lighed mellem denne Flygt-

ning fra de arabiske Ørkener og hin bekj endte Flygt-

ning i de nordiske Skove, der efter mangfoldige

Skæbnens Omvexlinger naaede Sverigs Trone, og lige-

som denne fik Abderrahman ikke I^ov til at leve et

fredeligt Liv. Det var en vanskelig Opgave for en

Fyrste paa denne Tid i Spanien at styre Statsskibet.

Flere Keligioner stode mod hverandre, en stor Del

af Landets Indbyggere vare endnu Hedninger, en

anden Del kristne ;

Jøderne havde erhvervet sig en ikke

ubetydelig Magt, medens Islam var spaltet i en

Mængde Sekter, der med Hensyn til dogmatiske

Stridigheder ikke gave de kristne noget efter; tillige

bestod Folket af de mest forskjellige Elementer hvad

Afstamning angaar. Ikke desto mindre forstod Abder-

rahman med Sværdet i den ene Haand og Bogen i

den anden at grundlægge en Blomstringstid for Lan-

det, hvortil Historien ikke kan opvise Magen.

En af Feltherrerne, Jussuf, der var Statholder,

da Abderrahman kom til Spanien, kunde ikke glemme

sin fordums Herlighed, hvorfor han sendte Bud til

Kejser Karl den store om Hjælp, hvilken denne villig

»

More magazines by this user
Similar magazines