Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

Kunstværker og Skulpturer, smykkede Drikkekar og

store Trefødder, lig dem, der findes i de græske Temp-

ler, kort, alle Udlandets Rigdomme ere her at finde»

forenede i den største Mangfoldighed.

Den væsentligste Kilde til al denne Kigdom var

Handelen. Et flygtigt Blik paa Kortet vil være nok

til at vise, hvorfor Araberne naturlig maatte blive

et Handelsfolk. Omgivet paa tre Sider af Havet,

paa den fjerde af en for fremmede uigjennemtrænge-

lig Ørk, kunde Landet meget godt kaldes en 0, hvilket

ogsaa det arabiske Navn Dschesireh el Arab betyder.

Dette uhyre Land, af Størrelse som V3

»

af Evropa,

er paa kryds og tværs gjennemskaaret af Karavanveje,

endnu de samme, som for 1000 Aar siden. Rundt

omkring laa de store Kulturlande, hvor Araberne dels

hentede, dels afsatte deres Varer, Ægypten, Fønicien,

Syrien, Assyrien, Babylon, Persien og Indien. Ægyp-

terne vare bange for Havet, derfor lagde de kun

ganske undtagelsesvis Vind paa Søfart. Fønicierne

vare de værste som Konkurrenter, men til dem stode

Araberne altid i et handelsvenligt Forhold. I deres

smaa plumpe Baade, der vare overtrukne med Læder,

foretoge de sig vovelige Farter til Indien og til

Afrikas Øst og Sydkyst, hvilke bleve dem besværlige og

langvarige, fordi de ikke kj endte de regelmæssige

Vinde. For de Varer, der bragtes fra Indien, var

Ørkenstaden G er r ha Stabelplads, hvis disse ikke

allerede ved Øen Sokotra vare bleve omtuskede med

føniciske eller ægyptiske. Fra Jemen til Syrien gik

regelmæssig Karavaner for at spare Skibene for den

vanskelige Fart gjennem det røde Hav og Bab-el-

More magazines by this user
Similar magazines