Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

159

Huse, 28 Forstæder, 600 Moskeer, 80 offentlige Skoler,

900 Badehuse og 50 Hospitaler samt 70 Bibliotheker

Byen oplystes hele Natten igjennem af Lygter, 700

Aar senere var der ikke en Gang saadanne i London

Gaderne vare smukt brolagte, medens man flere Aar-

hundreder efter paa en regnfuld Dag møjsommelig

maatte ælte sig frem gjennem Dyndet paa Gaderne i

Paris. — I det mauriske Spanien laa 12,000 Lands-

byer; foruden de 6 Hovedstæder Toledo, Mérida, Sara-

goza, Valencia, Murcia og Granada var der 80 Stæder

af anden Rang og dertil 300 Kjobstæder. I mange

Miles Omkreds var Cordova omgivet af Slotte, Land-

steder og Haver. Abderrahman I paabegyndte den

prægtige Moske i Cordova, der skulde maale sig med

Ommajadernes i Damaskus og Abbasidernes i, Bagdad,-

men som først fuldførtes af Abderrahman III^. Paa

Pladsen, der var 600 Fod lang og 250 Fod bred,

stod en kristen Kirke, som Abderrahman kjøbte og

lod nedrive, og derefter opførtes Moskeens herlige

Pragtbygning. Den havde 30 Tvær- og 19 Lang-

skibe, der sondredes fra hverandre ved 1093 Søjler

af Marmor og Jaspis. Der var 24 Døre, smj^k-

kede med Relieffer, medens Hoveddøren i Midten var

dækket med Guldplader. Kirken oplystes af 4,700

Sølvlamper, der i mægtige Sølvkjæder hang ned fra

det udskaarne Cedertræs Loft; til dem brugtes 24,000

^ Det var denne Fyrste, der efter at have regeret i 50

Aar satte sig ned for at udfinde, hvor mange lykkelige Dage

han havde haft i sit Liv. Han kunde kun tælle 14, hvor-

paa han udbrød:

More magazines by this user
Similar magazines