Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

160

Pund Olje om Aaret og- desuden anvendtes i Kirken

120 Pd. Alo og Ambra til at udbrede Vellugt. Der

fortælles, at Abderrahman I. ofte steg op i det ufuld-

endte Taarn for at nyde den vide Udsigt og derved

mindes det Fædreland, han aldrig kunde glemme.

Ikke mindre Luxus anvendtes paa KalifernesPragt-

bj^gninger. De opførtes enten paa en ganske aaben

Slette eller laa helt skjulte i Skoven. De havde

Balkoner af poleret Marmor, Værelser, hvis Vægge

vare indlagte med Mosaik, og overhvælvedes af Glas-

tag, der spillede i gyldne Farver, og hvorover Vandet

stadigt strømmede. Der var Kviksølvsfontæner, hvor-

fra Draaberne faldt i Sølvskaaler og frembragte ved

deres Klang en underlig feagtig Musik ; der var Spring-

vand af Jaspis, i hvis Midte der laa en Guldsvane,

medens Loftet oven over glimrede af Perler. Ved

Hjælp af skjulte Rør lededes Blomsterduften fra

Haverne ind i Værelserne; disse vare udsmykkede

med alt, hvad østerlandsk Fantasi kunde udfinde i

Retning af Pragt ; kostbare Tæpper bedækkede Gulvene

og paa Væggene vare anbragte Malerier med Optrin

af Naturen eller Paradislivet, fra Loftet hang Lyse-

kroner, en enkelt Sal skal endog have haft 1084

saadanne, Møblerne vare af Sandel- eller Citrontræ, ind-

lagte med Sølv, Elfenben eller Perlemoder. Kvinderne

havde deres Konversationslokaler, Børnene Labyrinther

og Marmorgaarde og Mændene Bibliothekerne, hvoraf

en enkelt Kalifs endog var saa stort, at Kataloget

alene tæller 40 Bind. Med en tilsvarende Pragt bleve

Haverne anlagte.

En almindelig Oversigt over Landets Produktion vil

More magazines by this user
Similar magazines