Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

161

vise, hvorfra de store Summer kom, der brugtes til denue

Prag-t. Bjærgværkerne ved Jaen og Tejos Kilder gave

rigt Udbytte, der fandtes Rubiner ved Malaga og

Beja, Koraller og Perler fiskedes ved Kysten. Jøderne,

der havde fri Religionsøvelse i Spanien, samledes efter-

haanden der fra hele Evropa for at undgaa den al-

mindelige Forfølgelse og regelmæssige Udplyndring, som

de alle andre Steder vare udsatte for, og bragte der-

ved Handelen et stort Opsving. Der udførtes farvede

Skind fra Cordova, Klæde fra Murcia, Silkevarer fra

Granada og Bomuldspapir fra Salibah, i Sevilla skal

der have været 60,000 Væverstole. Hvor stor Spa-

niens Tab har været ved Maurernes Fordrivelse, kan

et enkelt Tal anskueliggjøre. I Aaret 950 havde

Andalusien 34 Mill. Indbyggere, nu har hele Spa-

nien 17 Millioner; den Jord, der den Gang rigelig

formaaede at ernære disse Masser, er nu udtørret og

øde og yder kun noget der, hvor Maurernes Vand-

ledninger have holdt sig. Mange Aars møjsommelige

Arbejde og uhyre Kapitaler vilde nu være nødvendige

for at føre den gamle Frugtbarhed tilbage og igjen

gjøre Spanien til den Have, som Inkvisition og Fana-

tisme har forvandlet til en Kirkegaard ved at fordrive

dens flittige Dyrkere.

Ved det praktiske Vandingssystem og Haand-

værkernes ihærdige Arbejde forøgedes Statsindtæg-

terne i en forbavsende Grad. Medens de under de

første Emirer kun havde været c. 600,000 Dukater,

stege de under Abderrahman III til 13 Mill., hvoraf

alene Hovedstaden ydede de 3. Ikke alene leveredes

Landets egne Produkter i rigt Maal, men Jordbunden

11

More magazines by this user
Similar magazines