Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

164

skrifter ud for at benj^tte Pergamentet paa ny. Men hvor

stor Betj'dning- Papiret havde for Bogtrykkerkunsten, for-

staas af sig selv. Med Hensyn til denne, da havde Ara-

berne været meget nær ved at komme Guttenberg i For-

kjøbet; de havde nemlig lært af Kineserne at bruge

bevægelige Typer ved Trykningen af deres Spillekort.

Det er maaske rimeligt, at Evropæerne før

Arabernes Indfald liave kjendt vort nu brugelige Tal-

system, men de have ikke benyttet det, før det blev

almindeligt ved mauriske og jødiske Kjøbmænd. Det

modtoges med Glæde af «de svedende Regnskabsførere,

for hvilke det, som Vilhelm af Malmesbury siger, var

en vidunderlig Lettelse; hvor stor denne har været,

kan enhver let faa et Bevis for ved at forsøge at

udføre et almindeligt Multiplikation sstykke efter det

gi. Romertalsystem. Pave Sylvester den 2den var den

første, som indførte det arabiske Talsystem (som det

urigtig kaldtes, da Araberne havde lært det i Indien).

Da han skrev om dette til sin Yen og Beskytter,

Kejser Otto III, tiltøjede han om Nullet, som følger

efter 9, men gjør hvert Tal, det føjes til, 10 Gange

saa stort: «Jeg ligner det sidste af Tallene.

Som ovenfor fortalt vare Jøderne Arabernes Por-

bundsfæller ved Spaniens Indtagelse. Forholdet mellem

dem vedblev at være venligt, særlig fordi begge

Parter havde tabt en Del af deres oprindelige Fana-

tisme under Paavirkning af de forskjellige Ideer, hvor-

med de kom i Berøring; saa vel Muselmænd som

Jøder lo hemmelig ad Polytheisterne paa den anden

Side af P3Tenæerne og saa særlig kritisk paa den

udbredte Mariedyrkelse. Araberne ha\de en Koffardi-

»

»

More magazines by this user
Similar magazines