Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

166

og Kirken paatog sig at være Leder ikke blot i det

religiøse men ogsaa i alle jordiske Forhold. Den

konstruerede en ejendommelig Naturopfattelse , som

det var livsfarligt at sætte sig op imod, hvad Galilæis

Historie beviser. Den forfulgte Lægerne og søgte

Folkets Helbredelse ved Underkure, Helgenlevninger

og hellige Kilder. Ikke nok med at hver Sygdom

kureredes af en bestemt Helgen, fortalte Kirken de

mest underfulde Historier om, hvad hellige Mænd i

denne Henseende havde udrettet. 8t. Hugo driver

en skrækkelig Slange ud af en Kvinde ved at give

hende Vievand; St. Coleta opvækker med sin Stav

over 100 Børn fra de døde; paa den hellige Andreas'

Grav sætter en pukkelr^^gget Mand sig og beder, og

se, hans Pukkel falder af ham. Døbevandet ligesom

ogsaa Vinen fra Nadverbordet bevirker ligeledes en

Mængde Helbredelser ^ Alle Naturlove staa under

Kirken. Manglede der Regn, foranstaltedes en Proces-

sion; Insekter og Utøj, der gjorde Skade paa Markerne,

bleve sagsøgte og dømte til at rømme Land og Rige;

viste en Komet sig, var det Forbud paa en eller

anden rædsom Ulykke.

En ædruelig og i det væsentlige rigtig Natur-

opfattelse, saaledes som den gjorde sig gjældende i

Maurernes Skrifter, maatte naturligvis give den døde

Avtoritetstro et Knæk. Den Dannelse og Viden-

^ Denne Tro er almindelig endnu flere Steder i Dan-

mark. Det har hændet, at Folk ere komne til Degnen efter

endt Gudstjeneste og have forlangt af Døbevandet eUer

Vinen til Brug for en eller anden Sygdom, hgesom det og-

saa paa anden Maade er brugt i Overtroens Tjeneste.

More magazines by this user
Similar magazines