Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

168

De Videnskaber, der studeredes ivrigst, vare Læge-

kunsten og Astronomien. Som anført gik den græske

Lægekunst, der havde sine Stormænd i Hippokrates

og Galen, gjennem Nestorianere og Jøder over til

Araberne, men kunde ikke naa til nogen videre Ud-

vikling, da anatomiske Studier af det menneskelige

Legeme vare forbudte. Dette Forbud satte man sig

nu ud over. Af de Optegnelser, Albukasis fra

Cordova har efterladt sig, ser man, at han ikke har

veget tilbage for at udføre selv de vanskeligste

kirurgiske Operationer, og det ses deraf, at ogsaa

den gamle Fordom mod at udføre Operationer paa

Kvinder var overvunden, idet der gjøres gjældende,

at saadanne kun maa udføres af særlige dertil ud-

dannede Kvinder; han beskriver endvidere alle de

nødvendige Listrumenter. Albas en er den første,

der giver en rigtig Fremstilling af Læren om Synet.

Før hans Tid var det en almindelig Antagelse, at

Lj'set udgik fra Øjet og brødes mod Gjenstandene; i

Modsætning hertil hævder han, at Nethinden er Synets

Sæde, og at det Indtryk, Lyset gjør paa denne, til-

tøres Hjærnen gjennem S^^nsnerven. Desuden giver

han en Forklaring af Lysets Brydning og af Morgen-

og Aftenrøden, som endnu er gjældende; han bestemmer

Atmosfærens Højde og viser, at et Legemes Vægt er

forskjellig i tynd eller tæt Luft. Han betegner Tyngden

som en Kraft og ved, at den aftager med Afstanden.

Indretning og Meddelelsen af de akademiske Værdigheder og

Grader direkte gik over til de kristehge Universiteter, end-

ogsaa selve Læremethoden, saaledes som den anvendtes

under Skolastiken, var arabisk.

More magazines by this user
Similar magazines