Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

173

siden den græske Oldtid vare Araberne de første, der

udarbejdede Landkort, hvoraf de over Afrika almindelig

benyttedes lige til vort Aarhundrede. De havde længe

før Columbus udrustet en Expedition for at naa til

Indien ved at sejle mod Vest, hvilken dog mislykkedes,

da Førerne manglede den fornødne Udholdenhed.

Med Hensyn til Filosofien gik det i Vesten som

i Østen. Under Paavirkning af græske og indiske

Ideer dannedes der Anskuelser, der ikke stode i noget

venligt Forhold til Islam eller til nogen positiv Reli-

gion i det hele. Den stadige Syslen med Natur-

videnskaberne førte Videnskabsmændene til i Stedet

for Forestillingen om et ved et vedvarende Under

regeret Verdensalt at antage Læren om dets Styrelse

ved harmoniske og uforanderlige Love^ Med

denne Forkjærlighed for Videnskaben steg Astrologien

til overordentlig Anseelse og indesluttede nødvendigvis

et Fatalismens System i sig, hvilket banede Vej for

en Historiens Filosofi. Af samme Oprindelse ere de

pantheistiske Spekulationer over en alt gjennemtræn-

gende Verdenssjæl, som det femtende, sextende og

syttende Aarhundredes Forfattere saa lidenskabelig

hyldede. Ved disse Midler have Maurerne bidraget

til at ryste den gamle Tro og berede Vejen for

nyere Anskuelser. Roger Bacon, der vel var Middel-

alderens betydeligste Naturfilosof, var meget er-

faren i de arabiske Videnskaber og optog meget

derfra i sin Filosofi. Astrologernes Fatalisme og

^ W. E. Hartpole-Lecky : History

of the rise and in-

fluence of the spirit of Rationalisme in Europe.

More magazines by this user
Similar magazines