Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

181

Mor ab et her ikke alene vandt Maurernes gamle

Landomraade, men ogsaa viste sig truende mod de

kristne.

Lander de følgende Kampe er det, at den spanske

Nationalhelt Cid vinder et stort Xavn blandt Venner

som blandt Fjender, men trods hans Heltegjerninger lede

Spanierne afgjørende Nederlag ved Jelaka (1086)

og ved Unkles (1108). Til Held for de kristne

kaldtes Morabetherne paa Grund af indtrufne L>olig-

heder tilbage til Afrika.

Ved Begyndelsen af det 12te Aarhundrede

optraadte som Eeformator Abdallah, der vilde føre

Folket tilbage til den rene Lære. Han forfulgtes af

den morabethske Kalif, men samlede et betydeligt

Tilhæng, der udraabte ham til Mahdi (Mester). Hans

Efterfølger Abd el Mumen var endog saa stærk,

at han førte Krigen over til Afrika og belejrede

Marokko, hvor 270,000 Mennesker dels faldt, dels

omkom af Hunger. Abd el Mumen grundlagde Mo-

hadernes Herskerslægt, der i Modsætning til Mora-

betherne viste sig venlig mod Kunst og Videnskab.

Fnder Muhammed el Nazir kom det til et voldsomt

Sammenstød med de kristne ved Tolosa (1212).

Paven havde prædiket Korstog m.od de vantro, og fra

Frankrig, Italien og Tyskland strømmede Ridderne

sammen. Biskopperne af Tolosa og Narbonne bare

Korsfanen og æggede dem til at kæmpe mandelig for

Tro, Fædreland og Arne. Muhammedanernes gamle

Kraft var brudt, der faldt efter de gamle Krønikers

Opgivelse 185,000. Indre Stridigheder bidroge til

at fortære deres sidste Kraft; i Midten af det 13de

More magazines by this user
Similar magazines