Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

186

paa en Tid, da det var anset for en from Gjerning

at brænde dem ;

de rykkede den orientalske Kultur

nærmere til Evropa; de vakte paa en Tid, da Evropa

sov tr3^gt paa Pavens Avtoritet, en begrundet Tvivl;

de lærte Folk ved deres Arbe:jde paa Medicinens og

Naturvidenskabens Omraade, at det kun er den efter

Sandhed søgende Aand, der finder Sandheden ; endelig

bragte de ved deres Handel og Industri Evropa et

betydeligt Opsving, samt viste ved deres Behandling

af Spaniens Jordbund, livorledes Rigdommen overalt

kan vindes, naar der blot er flinke Hænder og en

kraftig Vilje til at ville vinde den.

•*-=^.r?5>

More magazines by this user
Similar magazines