Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

9

Magt og- Anseelse. Samfundet var enigt, og Staten

havde naaet sin højeste Fuldendelse, derved var Lan-

det blevet til et Ordsprog; Folket udmærkede sig ved

ædle Egenskaber og søgte at gjøre sig fortjent af alle.

I denne Tilstand forblev det, saa længe det behagede

Gud. Ingen Konge stred mod det, som det ikke

havde overvundet. For det ydmygede Landene sig,

og Folkeslagene adløde det. Sandelig, dette Folk var

Jordens Diadem !»

Af ovenstaaende vil fremgaa, at ogsaa Agerbru-

get stod paa et højt Trin. Sagnet fortæller om en

af de største Konger Rais, at han en Gang gjorde

et Krigstog til Indien ; her lagde han Mærke til, hvor-

ledes Jorden blev dreven, og da han kom hjem, holdt

han sig ikke for god til selv at undervise sit Folk heri.

Ogsaa som krigsførende Magt udmærkede Sabæerne

sig. Om S em mer fortælles, at han har givet Staden

Samarkand sit Navn ; han trængte frem lige til

Babylon og lod der i Stadsmuren indhugge følgende

Indskrift: «Jeg er Arabernes Konge Semmer, hvo

der trænger frem hertil, er min lige; den, der naar

videre, er bedre end jeg!» Derpaa tog han Byen

med Storm og førte Kongen til Arabien. Hans Søn

Tobba el akran gik saa langt mod vest, til han

kom til Mørkets Land, hvor Solen aldrig lader sig

se. Denne Konge nævnes i Koranen.

Andre trænge over Havet tilÆthiopien, og atter

andre gaar mod øst til Kina; men det er naturligvis

blot Sagn, hvoraf vi ikke kunne forvisse os om

andet, end at Krigen ogsaa der har spillet en bety-

delig Rolle.

More magazines by this user
Similar magazines