Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

18

det sit Navn, her var sæi'ligt Samlingspunktet for

Sabæerne.

I Sagnene som ogsaa i Koranen findes der en

Mængde underfulde Fortællinger om den før omtalte

Dronning Bilkis (Dronningen af Saba). Yed sit Be-

søg lios Salomon blev hun bekjendt med Jødernes

Tro, Gudstjeneste og Skikke, hvoraf hun følte sig

saa tiltalt, at hun ved sin Hjemrejse fik baade jødiske

Præster og Lægfolk med sig, og de underviste Araberne

i deres Lære. At Sagnet ikke er helt uden Betydning,

fremgaar af, at man endnu i Æthiopien, i hvilket Land

hun ogsaa regerede, hos det saakaldte Felasafolk

finder en Mængde jødiske Skikke og Lovbud.

Ogsaa Kristendommen kom tidlig til Jemen, idet

en Præst fra Konstantinopel forkjmdte Ordet der;

men den fandt sin hæftigste Modstand i Jødedommen.

Der nævnes vel en kristen Konge Abd Kulal; men

Kristendommen var næppe forkj^ndt, før den kvaltes

under en voldsom Forfølgelse under Du Novas. Han

lod de kristne fange og nedkaste i Hdgruber. En

Mand ved Navn Du Tuliban fl^'gtede over til den

kristne Æthioperkonge og bad om Hjælp. Denne lod

en Hær paa 30,000 Mand sætte OA'er det røde Hav.

Du Novas kom dem ydmyg i Møde og udleverede

Nøglerne til alle Skatkamrene ;

men

medens den frem-

mede Hær rolig indkvarterede sig og tænkte paa

Fred og ingen Fare, skrev han til alle Landets Høv-

dinger, at de til en bestemt Tid skulde slagte alle

sorte Tyre. Dette Yink forstode de og anrettede et

frygteligt Blodbad paa Æthioperne.

Men da Kongen erfor dette Forræderi, sendte

More magazines by this user
Similar magazines