Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

24

Der dannedes en Sekt, der i mange Maader kan anses

for Muhammeds Forløber, de saakaldte Hanyfer; de

fremsatte en meget praktisk monotheistisk Lære uden

nogen dogmatisk eller filosofisk Spekulation, hvis Hovedpunkt

var Betoningen af, at der kun gaves én Gud

Allah. De vare i lige Grad Gjenstand for Jødernes

og de kristnes Had, derfor fik de Øgenavnet Hanj'ferj

som betyder Kjættere ; men

det er vist nok, at mange

af de bedste i Folket sluttede sig til dem, som f.

Ex. de store Digtere Om eja Salt og Ami-, hvis

Vers fuldkomment kunne sættes ved Siden af Koranens.

De arbejdede med stor Kraft paa at formilde Folkets

Sæder, særlig ivrede de mod den Skik at dræbe de spæde

Pigebørn, uden at det lykkedes dem at tilintetgjøre

den. Man fejler vist ikke ved at sige, at det er denne

Understrøm i Folket, der gjør, at Muhammeds Lære

siden kunde faa Indgang; der var virkelig en Trang

til at finde Gud udenfor de spidsfindige, dogmatiske

Fremstillinger ; men

Hanyfismen savnede det væsentlige

for at blive Folkereligion, nemlig en Bekræftelse fra

Guddommen og en ordnet Kultus. — Begge Dele bragte

Muhammed.

stantinopel, hvor han blev dobt, den anden blev forfulgt og

flygtede til Syrien, den tredje lod sig kristne hgesorn den

første, men den fjerde blev en af Muhammeds troeste Tilhængere

og døde med de Ord paa Læberne, at ved ham

havde han set Lyset, og han var i Sandhed en Profet fra

Herren.

More magazines by this user
Similar magazines