Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

28

Smerte og toge hans Hjærte ud. Derpaa vred de

Syndens sorte og bitre Draaber ud deraf og fyldte

det med Tro, Kundskab og profetisk Lys, og saaledes

renset satte de det igjen paa dets Plads. Derefter

paatrykte Englene ham det profetiske Segl mellem

Skuldrene, som senere gjaldt som Tegnet paa hans

guddommelige Sendelse."

Da Ammen hørte herom, blev hun bange for at

have liam; thi hun tænkte, at det var onde Aander,

som dreve deres Spil; derfor sendte hun ham tilbage

til Mekka til hans Farbroder Abu Taleb. Denne

var en mægtig Mand som Forstander for Kaabatemplet,

og han havde ved sine Handelsforetagender samlet sig

store Eigdomme. Her lærte Muham.med Handelen og

færdedes med Lyst mellem den Mængde fremmede,

der stadig samledes i Abu Talebs Gaard. Deres

Fortællinger vakte Lysten hos ham til selv at se de

fremmede Lande. En Gang stod Abu Taleb just i

Begreb med at bestige sin Kamel for i Spidsen for

en Karavane at drage til Syrien ; da kom Muhammed

til og bad saa bønlig om Tilladelse til at drage med,

at Farbroderen tillod det. Da var han 12 Aar

gammel og kunde nok være til Nytte paa Rejsen.

Til de Landskaber, denne hans første Rejse gik

igjennem, knytte sig talrige Sagn om Oldtidens Kæmper

og onde Aander, der lumsk lure paa Menneskenes

Børn. Naar Lejrbaalet var tændt om Aftenen og

Vagterne udstillede, havde Æventyrfortælleren ingen

mere opmærksom Tilhører i hele Karavanen end ham.

I Bostra paa Syriens Grænse tog Abu Taleb ind i

et Kloster; her blev en af Munkene, Sergius, saa

More magazines by this user
Similar magazines