Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

38

\mg derfor at erholde 100 Kameler og 1000 Unzer

Guld. Paa Vejen til Bjærget mødte han en god Ven,

hvem han betroede sit Forehavende. Denne bad ham

først at feje for sin egen Dør, da hans Søster Amina

og hendes Mand Zeid vare hemmelige Tilhængere af

Muhammeds Lære. Som en rasende for Omar hjem

og traf dem begge læsende i Koranen. Manden slog

han ned og vilde strax have dræbt ham, hvis ikke

Amina havde lagt sig imellem; hende slog han i An-

sigtet, saa Blodet flød ned over det. Hun bekjendte

grædende sin Tro uden at gjøre Modstand. Dette slog

Omar, han forlangte at se Bogen og kom tilfældigvis

til at slaa op paa den 20de Sure, der handler om

Barmhjærtighed og Bøn. Han vedblev at læse, og

da han havde endt med den r^-stende Skildring af

Dommedag, var han selv omvendt.

Han gik til Safabjærget, men med andre Tanker

end før. Stormende bankede han paa Døren, og da

Muhammed, der kjendte en af sine værste Fjenders

Eøst, forbavset spurgte, hvad han vilde, raabte han:

«Jeg vil have mit Navn skrevet blandt deres, som

tro paa Gud og hans Profet !»

Saaledes vandtes den modige og handlekraftige

Omar, der i Forbindelse med den forstandige og be-

sindige Abu Bekr ble ve de stærkeste Støtter for Islam,

og uden hvis Bistand den aldrig havde sejret. Des-

uagtet forværredes Forholdene mere og mere for Mu-

hammed. Abu Taleb havde, skjønt han ikke selv

var troende, anvist ham et befæstet Slot udenfor

Byen til Opholdssted. Abu Sofian forlangte ham udle-

veret og fik en ny Lov udstedt, hvori paabødes, at alle,

More magazines by this user
Similar magazines