Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

.47

de lystig til hverandre: « Fremad, lader os hente

Vand fra Bækken Bedr til det Gilde, hvorved vi

ville holde os lystige i Anledning af Karavanens

Frelse !

»

Da Muhammeds Spejdere bragte Underretning

om den uventede Fjende, der nærmede sig, tabte mange

af hans Folk Modet; men med den Snarraadighed i

Farens Stund, der var ham ejendommelig, bød han

dem kun at være glade, thi Allah havde lovet ham

en let Sejr. Paa Toppen af en Skrænt lod han i Hast

bygge sig en Hytte, hvorfra han bekvemt kunde holde

Øje med Slagets Gang; udenfor Døren stod en Kamel,

parat til Flugt, hvis Slaget gik ham imod. Langs

Bækken lod han sine Folk opstille, og da den hid-

sige Fjende trængte paa for at drikke af Vandet,

faldt strax flere for deres velrettede Pileskud. Der

udspandt sig en heftig Kamp over hele Linjen, medens

Muhammed i Hytten fik et af sine Anfald. Da han

kom til sig selv igjen, meddelte han Abu Bekr, at

der var aldeles ingen Grund til Frygt, Gud havde i

Synet gjentaget sit Løfte om Sejr. Det var tiistort

Uheld for Korejschiterne, at deres gamle hidsige Fører

trængte for langt frem; han kom helt ind i Fjendens

Eækker og blev saaret, men det forøgede kun hans

Raseri. Endelig faldt han af Hesten, og en Fjende

satte Foden paa hans Bryst; men han vedblev med

at udstøde Forbandelser og Trusler, indtil et Hug

skilte hans Hoved fra Kroppen. Da flygtede hans

Følge; 70 laa døde paa Valpladsen og et lignende

Antal var taget til Fange, medens der paa Muham-

meds Side kun var falden 14 Mand.

More magazines by this user
Similar magazines