Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

51

at stikke det en Gang dragne Sværd i Skeden eller

vende om, før Gud havde dømt mellem ham og Fjen-

den. Altsaa droge de ud og lejrede sig ved Bjærget

Ohod c. 6 Mile fra Medina. Paa sit Sværd havde

Muhammed ladet indgravere : « Frygt bringer Skjændsel,

foran ligger Æren, Fejghed frier ingen fra hans

Skæbne. » Han vilde ikke personlig deltage i Slaget

og gav derfor Sværdet til en af sine bedste Krigere,

der lovede at bruge det, saa længe det havde Od og

Ægge; selv valgte han et højtliggende Sted, hvorfra han

havde god Oversigt over Valpladsen. Da Korejschi-

terne vidste, at de havde afgjort Overvægt, kom de

med flyvende Faner og klingende Spil. Abu Sofians

Hustru med sit Følge sang Krigssange og sloge paa

Bækkener, medens de af og til mindede Mændene om

deres faldne Brødre ved Bedr. Muhammed befalede

sine Tropper at indtage en afventende Holdning, sær-

lig maatte Bueskytterne blive paa deres Post, for at

det fjendtlige Rytteri ikke skulde falde dem i Ryggen.

Et rasende Sammenstød fandt Sted. En Kriger trængte

frem til det Sted, hvor Muhammed opholdt sig og

raabte, idet han svang Sværdet over hans Hoved

«Hvor er Muhammed? Ingen er sikker, saa længe

han lever !» Profeten snappede imidlertid en Lanse

fra en af de hosstaaende Tjenere og satte den gjennem

ham; men strax derefter saaredes han af en Sten,

der flængede hans Læbe og slog en af hans Fortæn-

der ind, dernæst af en Jærnpil, der blev siddende

fast i Saaret og voldte ham store Smerter; samtidig

saaredes baade Abu Bekr og Omar. Snart løb Ryg-

tet gjennem Hæren, at Profeten var falden, og i

4,^

:

More magazines by this user
Similar magazines