Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

53

hvile længere end den fastsatte Tid. Han anvendte

denne til at slutte Forbund saa vel med flere Araber-

stammer som med Jøderne. Da Vaabenstilstanden var

udløben, kunde han drage mod Medina med en Hær

paa over 10,000 Mand. Muhammed, der var bleven

klog af Skade, vogtede sig vel denne Gang for at

drage for langt frem. Han satte Byen i den bedst

mulige Forsvarsstand og lod i nogen Afstand fra Muren

til den Side, hvorfra Fjenden kunde ventes, grave en

dyb Grav, hvor han selv personlig arbejdede med.

Bagved denne opstillede han sin Hær i Slagorden, og

da Abu Sofian kom, modtoges han med en Regn af

Pile. Da han ikke kunde komme over Graven, nødtes

han til at betale med lige Mønt. Kampen vedblev

længe, men kunde naturligvis ikke bringe Sejren til

nogen af Siderne, hvorfor Abu Sofian slog Lejr. En

Jødestamme, Koraidaerne, der ejede en fast Borg i

Nærheden af Medina, men ellers stod paa en god

Fod med Muhammed, viste sig nu troløs og sluttede

sig til Fjenden. Da der altsaa var Fjender i Ryggen,

besluttede Muhammed sig til at handle hurtig. Han

sendte en af sine mest paalidelige Mænd over i Fjendens

Lejr, dels for at faa fuld Vished om Jødernes Troløshed,

dels for om muligt at udsaa Splid mellem Abu

Sofian og de forbundne Araberstammer. Dette lykkedes

særdeles godt; da Abu Sofian næste Dag opfordrede

dem til at gjenoptage Kampen, nægtede de dette og

forlangte Gidsler af ham som Pant paa hans Ærlig-

hed. Den gjensidige Mistillid bevirkede, at de i flere

Dage bleve liggende uvirksomme i Lejren; men saa

opstod der et forfærdeligt Vejr med heftige Storme

More magazines by this user
Similar magazines