Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

55

Haar ; derpaa havde de gjennemstukket det med elleve

Naale og- omvundet det med en Buestræng, hvorpaa

der var knyttet 11 Knuder, og kastet det hele i en

Brønd \

Under Paavirkning af dette Tryllemiddel blev

Muhammed Dag for Dag svagere, indtil Englen Gabriel

i et Syn viste ham, hvor Ulykken stammede fra.

Han sendte da Ali hen til Brønden, og der fandt han

ganske rigtig Voxbilledet. Muhammed oplæste nu

elleve Koranvers, og for hvert faldt der en Naal ud af

Billedet og løsnedes en Knude paa Buestrængen, og

da den sidste faldt, havde han hele sin oprindelige

Sundhed igjen.

Disse elleve Vers anses endnu af Muselmændene

for at have helbredende Kraft, og særlig beskytte de

mod al Slags Trolddom. De kaldes Amuletterne

og mange bære dem stadig hos sig.

De findes i Sure 113 og 114 og lyde saaledes:

«I den albarmhjærtige Guds Navn. Jeg tager min

Tilflugt til Morgenrødens Herre, at han vil befri mig

for at lide ondt af det skabte, af Maanen, naar den

formørkes, af dem, der binde Trolddomsknuder og

blæse paa dem med deres Aande, af dem, der ere

misundelige og have onde Øjne. — Jeg tager min

' En hgnende Tankegang vil man finde udbredt i Ev-

ropa hele Middelalderen igjennem. Paverne bekjendtgjorde

idehg, hvorledes de onde truede dem med deres Kunster

ved at mane Dæmoner ind i Spejle og Ringe. Innocens

den ottende bekjendtgjør, at Troldmændene døbe Dukker

med hans Navn for senere under Paakaldelsen af Djævelen

at gjennemslikke dem med Kaale.

More magazines by this user
Similar magazines