Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

61

Muhammed fik det at vide og sendte Ali med fem

hurtige Ryttere ud, hvem det ogsaa 15'kkedes at op-

snappe Budet og det skæbnesvangre Brev.

I Spidsen for 10,000 Krigere drog Muhammed i

Aaret 630 i al Stilhed ud fra Medina ad ubefærdede

Bjærgstier. Ingen Musik eller Larm forkyndte Hærens

Komme. Et stort Held syntes at varsle om en her-

lig Sejr, idet Abu Sofian blev fanget af nogle af de

udsendte Spejdere. Da Omar saa ham, takkede han

Allah, at han havde givet en saadan Fjende i hans

Hænder uden Betingelser, og han svang allerede

Sværdet over hans Hoved for at lade Handling følge

paa Ordet, men da tog Al Abbas ham under sin Be-

skyttelse, indtil Profetens Vilje var bleven bekjendt.

Den næste Dag blev han stillet for Muhammed

og fik Valget mellem at antage Islam eller dø. Omar

stod nær hos og svang Sværdet over sit Hoved. Om-

stændighederne vare ikke gunstige for Abu Sofian;

han valgte det første og udvirkede derved betydelige

Fordele for Mekkas Indbyggere. Han fik Lov til at

gaa gjennem Lejren og se Hærens Udrustning. Kri-

gernes Talrighed, Mandstugt og Udrustning satte ham

i den højeste Forbavselse; men endmere forundredes

han, da han saa Profeten i Spidsen for Livvagten i

Jærn fra Top til Taa. Han vendte sig til sin Led-

sager, Al Abbas, og sagde med en vældig Ed: «Nu

ser jeg klart, at her nytter ingen Modstand ! » Denne

svarede: «Det er ganske rigtigt, gaa du derfor til-

bage til Byen og formaa Folkene til at nedlægge

Vaabnene ;

derved vil sikkert spares mange Menneske-

liv. » Dette gjorde han, og gav Mekkas Indbyggere

More magazines by this user
Similar magazines