Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

67

mede sammen fra alle Sider med deres Ejendele, et

alt andet end krigersk Præg-, og flere ansete Høv-

dinger talte højt mod dette uheldige Paabud. Kri-

gernes Antal var 4000, men Muhammed rykkede mod

dem med en tredobbelt saa stor Styrke. Han var

sig sin Overlegenhed bevidst og undlod derfor at

tage sine sædvanlige Forholdsregler. Medens hans

Folk uden Orden droge igjennem en vild Bjærgsnæv-

ring, begyndte det pludselig at regne dem om Ørene

med Kastespyd, Stene og Pile. Hans Folk faldt som

Fluer, thi Malek havde besat alle Højder og hver

fremspringende Klippetop med Slyngekastere og Bue-

skytter. Muselmændene grebes af en panisk Skræk

og flygtede til alle Sider. Muhammed tilraabte dem

i Guds og sit eget Navn at blive, men ingen hørte

det. Mange Aars udholdende Arbejde syntes nu at

skulle tilintetgjøres i et Øjeblik. En Del nyomvendte,

der med Sværdet over Hovedet havde antaget Islam,

begyndte allerede at røbe deres Glæde over Neder-

laget og raabte, at nu var det forbi med Muhammeds

Trolddomsmagt. En af dem. forsøgte at snigmyrde

ham, hvilket dog mislykkedes.

I sin Fortvivlelse gav han sit Muldyr Sporerne

for at styrte sig ind mellem Fjendernes Rækker og

der finde Døden; men Al Abbas greb Tøjlen og ud-

stødte et saa forfærdeligt Brøl, at det gav Gjenlyd i

alle Klippekløfterne. Dette blev Hærens Frelse; mange

vendte tilbage og samledes om Profeten, og da Hoved-

styrken af Fjendehæren drog frem, blev den modtagen

med stor Hidsighed. «Nu gløder Ovnen !» raabte

Muhammed, da han saa Vaaben og Rustninger glimte

More magazines by this user
Similar magazines