Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

79

Gitten fra Keibar. Han kunde staa op om Natten

og- foretage de besynderligste Ting. Saaledes kom

han en Nat til sin Slave og bad denne følge ham til

Kirkegaarden ; de døde havde opfordret Profeten til

.at bede for dem. Da de kom der, bad han længe

inderlig saa vel for levende som døde. Paa Hjemvejen

sagde han til Slaven: « Jeg fik Valget mellem at blive

i Verden til Tidernes Ende og nyde alle Glæder eller

at vende tilbage til Gud; jeg har valgt det sidste.

Da han den følgende Dag var noget bedre, lod han

sig bære til Moskeen, hvor han siddende paa sin

Prædikestol bad for dem alle, formanede dem til at

holde ved Troen og stride for den, og endelig sagde han

dem sit sidste Farvel. Han sluttede med at sige: «Er

der nogen iblandt eder, som jeg uretfærdig har slaaet,

saa er her min Ryg, at han kan gjøre Gjengjæld.

Har jeg krænket nogen, saa lad mig bøde lige for

lige. Har jeg taget nogens Ejendom, saa lad ham

nu træde frem for at kræve Erstatning. » En Kvinde

meldte sig med Fordring paa tre Dinarer, som han

skyldte hende fra gammel Tid. Muhammed betalte

hende dem med Renter, idet han sagde, at det var

bedre at lide Skam i denne end i den anden Verden,

Derpaa gav han følgende tre Afskedsbefalinger : For-

driver alle Afgudsdyrkere fra Arabien, giver alle om-

vendte lige Rettigheder med eder selv og værer var-

agtige i Bønnen! Den følgende Fredag vilde han

igjen holde Gudstjeneste, men faldt besvimet om; da

han kom til sig selv igjen, bemyndigede han Abu

Bekr til at forrette Bønnen. Det Rygte, at Profeten

var død, kom ud og vakte stor Bevægelse, hvorfor

»

More magazines by this user
Similar magazines