Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

84

det g-amle Testamente. Som Følge af deres Tilblivelses-

maade danne de langt fra noget Hele, og vil man læse

Bogen igjennem, frembringe de, trods de mange rige

Syner og poetiske Billeder, ikke andet end et træt-

tende Indtryk. Men som en Bog til at slaa op i, hvilket

den Dag i Dag finder Sted efter en stor Maalestok,

er den fortrinlig; der findes ikke en Side uden gode

Yink og Raad i Livets mest forskjellige Forhold.

De astronomiske og kosmogoniske Forestillinger,

der findes i Koranen, ere højst naive og vidne — som

Draper siger — om den menneskelige Videns Morgen-

dæmring. Jorden holdes saaledes fast i sin Ligevægts

Stilling ved Bjæ.rgenes Vægt. Ved hvert af Verdens

fire Hjørner staar en Engel, hvis Skikkelse er en

forunderlig Blanding af Tyren, Løven, Fuglen og

Mennesket; disse fire Engle bære den uhyre Himmel-

kuppel, og som VidnesbjTd om Guds Magt og Vis-

dom anføres, at man forgjæves vil lede om Eevner i

Kuplen. Der findes syv Himle oven over hverandre \

og i den øverste staar Guds Trone, der støttes af

lignende fantastiske Engleskikkelser som de ovenfor

omtalte. Englene sidde paa Vagt for at hindre de

onde Aander fra at komme ind i Himlen, og Stjærne-

skuddene ere gloende Stene, som udslynges mod dem,

naar de nærme sig for meget.

For at forsone Aabenbaringens Under med Virke-

ligheden antoges almindelig, at Gud vel gjorde Pro-

feten bekjendt med sin Menings Grundtanke ;

men denne

maatte selv udforme den i den digteriske Prosa, der

De jodiske Rabbiner lærte det samme.

More magazines by this user
Similar magazines