Samlede Vaerker

booksnow1.scholarsportal.info

Samlede Vaerker

— 125 —

Fru R i i s.

\u kjender jeg dig igjen, Riis; vi skal elske dem,

som hader os.

L ar s s e n.

Fuldkommen rigtigt, fru, — det vil sige, hvis vi kan.

F r e d e r i k.

Ha, ha, ha! (For sig.) Nej, det kan jeg ikke!

R i i s.

Frederik

Ja. (Vender om.)

Frederik.

Ri is.

Husk på, jeg skal rejse.

F rederi k.

Det er sandt, ja! (Ser på met.) Nu kommer jeg ikke

til perronen. Så kjører jeg med.

Ri is.

Her er en del sager for Dem, hr. bureauchef. Og er

De så god at stige i min vogn, så får jeg undervejs gi

et par vink.

Lar s sen.

Det skal være mig en ære.

Riis

(hængende kikkerten om halsen,

Den må jeg ikke glemme.

siger, idet han tar bogen).

Lar sse n.

Rejselekture. He, he! — He, he!

Riis

(som har åbnet bogen).

Her er beregninger, som alene den kan gi, der er

godt kjendt på kontoret. Se, se!

Frederik.

De er naturligvis af den gamle !

Riis.

De

er begge om det

Jeg skal Se nøjere på dette. (Putter den i lommen.) Det

skulde dog vel ikke være noget, som den gamle vil

dække ved denne manøvre, — - hvad ?

More magazines by this user
Similar magazines