Samlede Vaerker

booksnow1.scholarsportal.info

Samlede Vaerker

— *39

Hans.

Han kunde ikke engang la' en mand drukne for

velanstændighedens skyld.

F r eder i k.

Hvad våger du — Hans.

Ja, han orkede ikke engang offentlig at gi en urigtig

fremstilling af sit system — for ærens skyld. Der har

du din familje og dens moral.

Frederik

(styrter ind på ham).

Du fortjente — (Stilhed. — Han slipper så.)

Hans

(ordnende sit tøj).

Du har endnu ikke lagt af de guttestreger.

F r e d er i k.

Jeg ber dig: tir mig ikke!

H ans.

Hver gang du fik sandheden at høre, bar du dig ligedan

ad. Det hører til min opdragelse.

Frederik.

Så bør jeg fortsætte den. Ti nu beviser du her på

stedet, at min far offentlig har gi't en urigtig fremstil-

ling af sit system, eller det vil gå dig ilde.

Hans.

Det bevis har du — i min bog. Vil du se det?

(Tar bogen.)

Frederik.

I din bog — ? At min far —

Hans.

Se her ! (Blader i bogen.)

Å—hå !

Du

Frederik.

kan ikke finde det

Hans.

Jeg kunde nok være lidt roligere, ... men ... Der

er det ! Side 49 nederst.

ID*

More magazines by this user
Similar magazines