Samlede Vaerker

booksnow1.scholarsportal.info

Samlede Vaerker

tøren.

— i 94 —

Lar ss en.

Jeg ved ikke. — Men jeg tror på generaldirek-

Vel bekomme

Hans.

Lar s sen.

Jeg kunde sige, han var for moralsk, for agtværdig,

for pålidelig til at gjøre sådant; men ordene vilde, anvendt

på denne made, bli en fornærmelse mod ham.

Jeg indskrænker mig derfor til at sige, at han er for

klog, meget for klog til at gjøre sådant. Han er den

klogeste mand, jeg kjender.

Hans,

Klog er han. Men hvis De —

Larssen.

Jeg agter ikke at indlade mig i ordskifte. Ikke

med Dem, ikke med nogen ! Jeg tror, hvad jeg tror.

Hans.

Men ikke, hvad De ser?

Jeg har intet set.

Det var mageløst ! Når

serede ord —

Larssen.

Hans.

hans ord, hans selvautori-

Larssen.

— Jeg har ikke set dem. Ti før jeg tør sige, jeg

har set en ting, må den ting være undersøgt. —

Vil De låne mig dette hefte?

Med fornøjelse.

Tak !

Hans.

Larssen.

(Tar det.)

Hans.

Dog — på ét vilkår —