Samlede Vaerker

booksnow1.scholarsportal.info

Samlede Vaerker

2IO

Ravn.

Ikke det ? — Nå, lad os så lægge papirerne frem

— Der er kommet tvil i lejren, skjønner du, — og vi

ønsker din afgjørelse. — Kan vi sætte os?

(Vil udvikle nogle papirer.)

Du vil åbne et slags

Ri is.

forhør over mig ?

Ravn.

Ja, det sa' jeg Dem jo, Larssen, at slig vilde han

ta det.

Hvad skal det sige?

Ri is.

Larssen.

Jeg stolte på den humanitet, ... den overbærenhed,

som De altid har vist, hr. generaldirektør ... Deres

upartiskhed ...

Ri is.

Hvad gjælder det så? Er det noget, som De,

specielt De, gode Larssen, vil høre, — så ved De jo,

hvor jeg er at finde.

Ravn.

Det er et dissens-punkt, skjønner du.

. Riis.

Jeg ønsker hr. Larssens udvikling.

Ravn.

Betyder det, at jeg skal gå?

Riis

(efter nogen betænkning).

Du er min hustrus bror, — og om du har glemt det,

så bør jeg — for hendes skyld — huske det.

Ravn.

Overmåde smukt

Larssen.

Der kjender jeg Dem igjen, hr. generaldirektør !

Jeg har aldrig set Dem anderledes. — Derfor er det,

jeg våger at tale åbent til Dem.

More magazines by this user
Similar magazines