Samlede Vaerker

booksnow1.scholarsportal.info

Samlede Vaerker

— 252 —

S v a v a.

Hun døde altså pludselig, siden hun ikke —

Hoff.

Det kan jeg ikke sige; brystsyge tror aldrig, de skal

dø. — Hun var ellers så fin og svag. — Tillader De,

at jeg sætter mig?

Vær så god !

S v a v a.

— Er der barn ?

Hoff

(efter en betænkning).

— Jeg tror ikke det.

Svava.

De tror ikke — ? Jeg spurte om dette, fordi jeg

tænkte, det var vor forening, De søgte. — Oprigtig talt,

dette piner mig.

Hoff.

Det tænkte jeg nok; — det tænkte jeg nok. — Jeg

ved heller ikke rigtig, om jeg ... Ja, De kan ikke for-

stå dette, De.

Svava.

Nej, jeg kan ikke det.

Hoff.

Nej, De kan ikke det. — Jeg har hørt så meget

godt om Dem i flere år. Ja, min hustru roste Dem

også.

Svava.

Kjendte hun mig?

Hoff.

Maren Tang, — hun, som var selskabsdame hos —

Svava.

— hos Christensens, min tilkommende svigermor?

Nej, var det hende? Hun var en dannet, stille dame ...

De skulde ikke ta fejl? Et par sedler uden under-

skrift, endog uden datum ? Hvad ?

Hoff.

Kjendte De ikke håndskriften?