Samlede Vaerker

booksnow1.scholarsportal.info

Samlede Vaerker

— 268 —

Nor dan.

Altså ! Har du ret til at være lige stræng mod manden

som mod kvinden? Hvad?

Sv av a.

Ja, naturligvis

N o r d a n.

Er dette så naturligt ? Gå ud og spørg dig for ! Af

hundre, du møder, vil de niti svare nej, og det selv

af kv inderne!

Sv ava.

H-m ? Det begynder at bli anderledes

Nord an.

Nu ja. Men der skal kundskab til for at afgjøre det

spørsmål.

Sv av a.

Mener du, hvad du siger?

Nordan.

Det kommer dig ikke ved ! Forresten mener jeg

altid, hvad jeg siger. — En kvinde kan gifte sig 16 år

gammel. En mand må vente, til han er 25 og 30. —

Der er forskjel

S v a v a.

Der er forskjel ! For der lever langt, langt, langt

flere ugifte kvinder end mænd. Og disse viser selv-

beherskelse. Mandfolkene, de fin der det mageligere at

gjøre en lov af sin mangel på selvbeherskelse, de!

Nordan.

Slige svar røber uvidenhed ! Mennesket

er et poly-

gamisk dyr, ligesom mange andre dyr, og det støtter

teorien uhyre, at der er langt flere kvindfolk til end

mandfolk. Ja, dette er noget, som du aldrig har hørt

før?

Sv av a.

Jo, jeg har, hr. doktor

Nordan.

Le ikke af videnskaben ! Hvad

tro på?

pokker skal vi så

More magazines by this user
Similar magazines