Samlede Vaerker

booksnow1.scholarsportal.info

Samlede Vaerker

269 —

S v ava.

Må jeg bare få be' om, at mandfolkene får ligeså

meget bryderi af sine barn som kvinderne? Å, lad dem

få det, onkel ! Så tænker jeg, de også snart får andre

principer. Å, lad dem det

Nor d an.

Det har de ikke tid til ; de skal styre verden

tor ! Er

S vava.

Hør nu, hr. dok-

det fejgt, ikke at leve efter sin egen lære?

Ja, de har selv fordelt rollerne ! —

(Hun lægger sig på knæ ved siden af ham.)

N ord an.

Ja, naturligvis er det fejgt.

S v a v a.

Hvorfor lever ikke du efter din ?

Nord an.

Jeg? — Jeg har altid været et uhyre. Kjære, ved

ikke du det, da?

S vava.

Søde onkel Nordan ... du bærer slige lange hvide

lokker ... Hvorfor gjør du det?

Nordan.

Nå, — det har sine grunde.

Hvilke? —

S vava.

Nordan.

Ja, det skal vi ikke ind på nu.

S v a va.

Du har engang fortalt mig det.

Nordan.

Har jeg?

S vava.

Jeg vilde ta' i dine lokker; men det lod du mig

ikke gjøre. Og så sa' du: »Ved du, hvorfor du ikke

får lov til det?« — »Nej,« svarte jeg. — «Fordi at

det har ingen gjort på 34 år.« — «Hvem var det, som