Samlede Vaerker

booksnow1.scholarsportal.info

Samlede Vaerker

— 3°6 ~

Christensen.

Hvilken forret ?

Fru Riis.

Den at leve et ungkarsliv, som han lyster, og at

bli trod på sit æresord, når han behager at træde i

ægteskab.

Sålænge kvinden ikke kan stanse denne forfærde-

lige forret eller gjøre sig uafhængig af den, — så

længe vil den ene halvdel af menneskeheden være et

offer for den andre, — for den andres mangel på selv-

beherskelse.

Denne ene forret viser sig at være stærkere end alt

frihedsarbejde på jorden. Og det er ikke til at le ad.

Christensen.

De tænker Dem en anden verden end vor, frue, og

andre naturer end vore. Og det — undskyld mig —

!

er selvfølgelig alt det svar, som her behøves.

Fru Riis.

Men så giv da det svar offentlig ! Hvorfor

vedkjender

I jer ikke dette standpunkt ved lys dag?

Christensen.

Ja, gjør vi ikke det?

Fru Riis.

Nej, — ikke her hjemme. Tværtom, I stiller jer

officiert under vor fane, mens I hemmelig sviger den.

Hvorfor

fane?

har I ikke mod til at folde ud eders egen

Lad ungkarsvanerne bli vedtagne som fuldt tilbør-

lige ! Så

kan her endelig komme en kamp. Og så

kan også endelig enhver uskyldig brud få vide, hvad

hun går ind til — og som hvad.

Nor d an.

Det er afskaffelsen af ægteskabet, det der; — hverken

mere eller mindre.

More magazines by this user
Similar magazines