Samlede Vaerker

booksnow1.scholarsportal.info

Samlede Vaerker

— 418 —

Turman.

Helgas rum. Og Helga tilbage. De vil ha retfær-

dig deling. De vil ha sit f u 1 d t u d.

Ty gesen.

Vil de? — Ja, da undres du vel ikke over, Turman,

at jeg tar dem på ordet? Sit fuldt ud? Så gjærne for

inig ! Dette

er mit, altsammen!

Turman.

Altsammen dit?

Ty gesen.

Jeg har kjøbt for mine penger altsammen, som næv-

nes kan. Huset og det, som er i det.

Også rotterne?

Turman.

Ty gesen.

Jeg svarer i yderste alvor, at også rotterne er

mine! Og hvorfor har jeg kjøbt huset? For at arbejde

i det. Og hvad skal de andre her? De skal hjælpe

mig til at arbejde. Disse simple grundsandheder, på

dem hviler alt. På dem bygges den retfærdige deling.

Og da har de andre aldeles intet at kræve! Men så

stræng skal jeg ikke være: lad dem flytte ovenpå ! Når

de ikke vil hjælpe mig, bør de i alle fald ikke være

ivejen. Der har du deres del

Turman.

Det var lidet, det. På kvisterne?

Ty gesen.

Det går ikke an at kalde anden etage i et schweizer-

hus for »kvister« .

gang imellem dem,

Tre store rum og den brede,

— et helt museum. Er det

lyse

ikke

en standsmæssig bolig kanske? Ned ifra den en mage-

lig trap belagt med tæpper, prydet med gjenstande,

som enhver etnografisk samling vilde være stolt af. Er

de dronninger, at de tør ønske sig mere?

More magazines by this user
Similar magazines