Samlede Vaerker

booksnow1.scholarsportal.info

Samlede Vaerker

— 421 —

T ygesen.

\u skal jeg forklare dig, hvorfor vi hænger

karter op.

Ingen

Ane.

alt

Kunde jeg ikke slippe

andet —

for det ? - Jeg skal gjøre

T ygesen.

Vent nu, Ane, så skal du høre !

kan for-

lange, at du skal forstå det, når det ikke forklares

—- dig. Vel? Nej — ! Altså: Rusland er et meget

stort land. Og det land skriver jeg om. Vecl du, hvor

stort Rusland er?

Ane.

Rusland? Det er stort, det.

Ty gesen.

Det er så stort, at om Norge er så stort som så,

hele Norge (går i en liden ring), så er Rusland så stort

SOm Sa. (Går i en overmåde stor ring.)

Ane.

Ja, som på kartet.

Som på kartet.

Ty gesen.

Ved du da, hvad et kart er?

Ja da

Ane.

T ygesen.

Så kan jeg fatte mig kort.

Det er en anden sag !

— Altså: det sværeste for mig er at huske alt det, som

er i et sligt st— o— o—rt land.

Ane.

Skal De huske altsammen ?

T y gesen.

Altsammen. Ja, d. v. s. ikke altsammen. Men

som med sprogene. Du har set de papirlapperne henne

på bordene der?