Samlede Vaerker

booksnow1.scholarsportal.info

Samlede Vaerker

- 36 -

B i skopen.

Jeg ved det.

Der er

Fru Røst.

jo oldemor allerede på sin plads

God morgen, beste

Røst.

frue

F ru Røst.

God morgen !

Å, jeg kan nok — Røst.

— Nej, for guds skyld, bliv siddende

Oldemor.

Ja, den, som havde Deres styrke!

Fru Røs t.

Min mand sa' just igåraftes til frøkenen ...

Oldemor.

De behøver ikke at anstrænge Dem så. — Jeg

hører godt.

(Man veksler blik.)

Røst.

Jeg sa' just igåraftes til frøkenen ; vi traf sammen

et øjeblik ved opbyggelsen: —

Oldemor.

Jeg ved det.

Røst.

« Jeg har aldrig set nogen over niti år ha alle sine

sanser i så god behold —

Fru Røst.

— i

mand er så plaget af astma i denne tid.

så god behold ». Og så den helbred !

Røst.

Jeg er så plaget af astma.

Fru Røst.

Og min kardialgi, — den, å

Oldemor.

Den sygdom kjendte vi ikke til i min tid.

Min