Samlede Vaerker

booksnow1.scholarsportal.info

Samlede Vaerker

— 45 —

Fru Falk.

Eller maske har jeg opdraget min søsterdatter

ledes, at jeg af den grund —

B iskopen.

så-

Deres søsterdatter gjør Dem ære, frue.

Fru Falk.

Maske er det da mine folk, som har klaget over

mig ? eller nogen over dem ?

Biskopen.

Beste frue, ingen, selv den skarpeste, kan sige an-

det, end at De i dette forhold har været mønsterværdig.

Fru Falk.

Hvad er det så?

B iskopen.

De kan neppe ville, at jeg til en dame —

Fru Falk.

Jeg skal hjælpe Dem. Det er min fortid.

Biskopen.

Siden De selv siger det, — ja.

Fru Falk.

Findes der intet, som kan forsone en fortid, — som

De forøvrigt ikke kjender?

Biskopen.

Jeg har ikke set Dem søge nogen forsoning med

den, frue.

Fru Falk.

De mener, at De ikke har set mig til skrifte eller i

kirke ?

Ja, frue.

B iskopen.

Fru Falk.

Vil De, jeg skal søge forsoning ved at lyve?

Biskopen.

Nej ; men alene denne vej er den sikre.

Fru Falk.

Der er andre; jeg har valgt arbejdets og pligtens.

More magazines by this user
Similar magazines